Nadmorskie Centrum Medyczne: nowe poradnie w ramach kontraktu z NFZ

0
1036

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska oferuje od 1 lipca 2013 roku konsultacje w czterech kolejnych poradniach, które działają w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnie podpisały u mowy z Funduszem w wyniku rozstrzygniętego konkursu.

Poradnie działają w placówkach: „Biwakowa” (poradnia alergologiczna), „Polanki” (diabetologiczna), „Otomińska” (ginekologiczno-położnicza), „Gospody”, Świętokrzyska” i „Otomińska” (poradnia chirurgii ogólnej). Cały kontrakt Centrum z NFZ zawarty na rok 2013 ma wartość ponad 9 mln zł. Środki te finansują przede wszystkim ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a także leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą, profilaktyczne programy lecznicze oraz leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej (chirurgia jednego dnia).

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi 9 przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska.