Nadmorskie Centrum Medyczne: nowe usługi specjalistyczne

0
772

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska rozszerzyło zakres oferowanych usług o badanie osób w celu wydania  świadectwa morskiego międzynarodowego w języku angielskim. Cena takiej usługi wynosi 130 zł.

Nadmorskie Centrum Medyczne oferuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, w tym między innymi badanie rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Centrum prowadzi 8 przychodni. Są to przychodnie: Gdyńska, Biwakowa, Gospody, Jagiellońska, Kilińskiego, Kołobrzeska, Świętokrzyska i najnowsza – Polanki, otwarta pod koniec 2010 roku. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest prawie 100 000 mieszkańców Gdańska i liczba ta stale wzrasta. Liczba udzielanych porad specjalistycznych wynosi około 600 000 rocznie.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt z Funduszem na rok 2012 ma wartość 16 587 094,40 zł. Środki te finansują w przeważającej większości ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Na leczenie szpitalne (zabiegi „jednego dnia” w zakresie chirurgii ogólnej) przeznaczone jest 757 500 zł.

NZOZ Nadmorskie Centrum Medyczne rozpoczął działalność w 2002 roku. Zarząd spółki prowadzącej NZOZ tworzą: Mieczysław Szulc-Cieplicki, prezes zarządu, Barbara Reiter-Pawłowska, wiceprezes zarządu oraz Mirosław Szot.