Nadmorskie Centrum Medyczne organizuje bezpłatne konsultacje

0
975

Nadmorskie Centrum Medyczne, prowadzące sieć placówek w Gdańsku, organizuje zwiedzanie nowego Szpitala Jednodniowego im. Dr. M. Pawlaka oraz bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów.

Bezpłatne konsultacje będą udzielane w zakresie okulistyki, chirurgii, ortopedii i otolaryngologii.

Nowa placówka, oferująca zabiegi w trybie chirurgii jednego dnia, powstała przy ulicy Otomińskiej 15c w Gdańsku. „Dzień otwarty” będzie miał miejsce 9 kwietnia 2016.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką zdrowotną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2015 miał wartość ponad 14 mln zł.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.