Nadmorskie Centrum Medyczne otwiera nową placówkę

0
1024


Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzące sieć przychodni w Gdańsku, 19 grudnia 2015 otwiera nowa placówkę, która będzie między innymi świadczyła usługi w zakresie zabiegów chirurgii „jednego dnia”. Placówka powstała przy ulicy Otomińskiej.

Dom Medyczny Otomińśka będzie oferował usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej i rehabilitacji. Będzie tutaj także działała apteka. Szpital jednodniowy, który powstał w placówce, będzie oferował zabiegi w zakresie ortopedii oraz chirurgii.

Placówka będzie działać w nowo wybudowanym 4-kondygnacyjnym obiekcie o powierzchni 2640 mkw i kubaturze 9800 mszseść. Wmurowanie kamienia węgielnego pod jego budowę nastąpiło 12 grudnia 2014 roku.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi obecnie dziesięć przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką zdrowotną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2015 ma wartość ponad 14 mln zł.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.