Nadmorskie Centrum Medyczne otwiera nową placówkę

0
1004

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska otwiera 19 sierpnia 2013 roku nową przychodnię, która zlokalizowana będzie przy ulicy Abrahama 29 – Gdańsk VII Dwór. Placówka będzie oferowała usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieką zdrowotną placówki będą objęci zarówno dorośli jaki dzieci. W przychodni będzie także działać gabinet zabiegowy oraz będzie przyjmował geriatra. Będą to konsultacje specjalistyczne, jednak dla osób zapisanych do poradni POZ w tej placówce jedna wizyta będzie bezpłatna.

Działalność Przychodni „Abrahama” będzie na razie prowadzona jedynie w części budynku z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych modernizacji.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi, oprócz nowej placówki przy ulicy Abrahama, dziewięć przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2013 ma wartość ponad 9 mln zł. Środki te finansują przede wszystkim ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a także leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej (chirurgia jednego dnia).