Nadmorskie Centrum Medyczne: promocje w Fit Med Salon

0
944

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska prowadzi w jednej ze swoich placówek Fid Med Salon. Placówka organizuje dzień otwarty, w ramach którego oferuje możliwość skorzystania z rabatów na porady oraz bezpłatny udział w zajęciach.

Rabat dotyczy konsultacji dietetyka i porad instruktorskich, a rabat zajęć oferowanych przez placówkę, między innymi wykładów z zakresu dietetyki czy zajęć jogi.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej. Fit Med Salon działa w placówce przy ulicy Świętokrzyskiej 4 w Gdańsku-Oruni.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką zdrowotną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2015 miał wartość ponad 14 mln zł.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.