Nadmorskie Centrum Medyczne stawia na rehabilitację

0
1013

Dom Medyczny „Żukowo” , należący do sieci placówek Nadmorskiego Centrum Medycznego z Gdańska, od 5 marca 2018 będzie oferował świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych, z zaostrzeniami chorób przewlekłych itd.

Dom Medyczny „Żukowo” od września 2017 działa w nowej siedzibie, w miejscowości Żukowo przy ulicy Gdańskiej, w nowoczesnym budynku o powierzchni 1800 mkw, z parkingiem na 40 samochodów.

Placówka oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, badania RTG. Ma tutaj działać także apteka oraz centrum fitness.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni. Pozostałe zlokalizowane są w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2018 ma wartość ponad 8 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień a także profilaktycznych programów zdrowotnych.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.

Nadmorskie Centrum Medyczne działa od 2002 roku. Jest prowadzone przez spółkę z o.o., której zarząd tworzą: Mieczysław Szulc Cieplicki, Mikołaj Ruciński oraz Rafał Szulc Cieplicki.