Nadmorskie Centrum Medyczne uruchamia nową placówkę

0
842

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańsku uruchamia 13 maja 2013 roku kolejną placówkę. Dom Medyczny, zlokalizowany przy ulicy Otomińskiej 74, będzie dziewiątą jednostką tej spółki. Będzie oferować zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka będzie oferowała usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – internistyczne i pediatryczne, usługi pielęgniarki i położnej oraz usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i EKG. Pacjenci, którzy złożą deklarację do lekarza POZ w tej placówce uzyskają możliwość rejestracji internetowej do specjalistów we wszystkich przychodniach Nadmorskiego Centrum Medycznego oraz do lekarza internisty i pediatry.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi 9 przychodni. Oprócz nowo otwartej są to przychodnie: Gdyńska, Biwakowa, Gospody, Jagiellońska, Kilińskiego, Kołobrzeska, Świętokrzyska i Polanki.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne jest szeroka i obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest prawie ponad 100 100 mieszkańców Gdańska i liczba ta stale wzrasta. Liczba udzielanych porad specjalistycznych wynosi około 600 000 rocznie.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt Centrum z Funduszem na rok 2013 ma wartość 9 125 024,98 zł (kwota nie uwzględnia usług w zakresie POZ). Środki te finansują w przeważającej większości ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Na leczenie szpitalne (zabiegi „jednego dnia” w zakresie chirurgii ogólnej) przeznaczone jest 764 000 zł. Poza tym kontrakt jest przeznaczony na rehabilitację leczniczą, leczenie stomatologiczne, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

NZOZ Nadmorskie Centrum Medyczne rozpoczął działalność w 2002 roku. Zarząd spółki prowadzącej NZOZ tworzą: Mieczysław Szulc-Cieplicki, prezes zarządu, Barbara Reiter-Pawłowska, wiceprezes zarządu oraz Mirosław Szot.