Nadmorskie Centrum Medyczne: zabiegi usunięcia zaćmy w ramach NFZ

0
242

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska poinformowało, że oferuje zabiegi usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki – bez kolejki i  bez oczekiwania, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zespół specjalistów – okulistów ze Szpitala Jednodniowego im. dr Michała Pawlaka – podjął się wykonania zabiegów usunięcia zaćmy w ramach dodatkowych środków finansowych przyznanych przez ministra zdrowia do 31 grudnia 2017 roku.

Na zabieg mogą zgłaszać się pacjenci z zaćmą, którzy są już zapisani w kolejkę oczekujących na zabieg w innym podmiocie – muszą przynieść tylko skierowanie (wycofać z miejsca w którym są zapisani), oraz tacy, którzy jeszcze nie zapisali się na zabieg, bez względu na miejsce zamieszkania.

Procedura zabiegu obejmuje kwalifikację do zabiegu (skierowanie od lekarza POZ, specjalisty okulisty), wykonanie badań dodatkowych, zabieg (oraz pobyt w oddziale przez 2-4 godziny) oraz poradę kontrolną po zabiegu.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi obecnie jedenaście przychodni. Placówki zlokalizowane są w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki, Otomińskiej oraz w Żukowie przy ulicy Gdańskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2017 ma wartość ponad 13 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień a także profilaktycznych programów zdrowotnych.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.

Nadmorskie Centrum Medyczne działa od 2002 roku. Jest prowadzone przez spółkę z o.o., której zarząd tworzą: Mieczysław Szulc Cieplicki, Mikołaj Ruciński oraz Rafał Szulc Cieplicki.