Nadmorskie Centrum Medyczne zbuduje nową placówkę

0
819


Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska rozpoczyna inwestycję związana z budową nowej placówki. Dom Medyczny „Żukowo” powstanie przy ulicy Gdańskiej 14. 6 lutego 2016 roku odbędzie się wmurowanie aktu erekcyjnego.

W wyniku inwestycji powstanie nowoczesny budynek o powierzchni 1800 m kw, z parkingiem na 40 samochodów. Placówka będzie oferować usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, badania RTG. Będzie tutaj działać także apteka oraz centrum fitness.

Planowany termin oddania placówki do użytku to czwarty kwartał 2016 roku.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi obecnie jedenaście przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2015 miał wartość ponad 14 mln zł.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.

Placówki sieci zatrudniają 370 pracowników etatowych, w tym ponad 150 lekarzy. Podstawową opieką medyczną objętych jest ponad 100 000 mieszkańców z całego województwa. Liczba ta stale wzrasta. Ilość udzielanych porad specjalistycznych wynosi około 600 000 rocznie.

Nadmorskie Centrum Medyczne działa od 2002 roku. Jest prowadzone przez spółkę z o.o., której zarząd tworzą: Mieczysław Szulc Cieplicki, Mikołaj Ruciński oraz Rafał Szulc Cieplicki.