Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 220 mln zł na projekty zdrowotne

0
826

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Strategmed. Budżet drugiego konkursu ma wartość 220 mln zł.

W ramach programu finansowane są projekty dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech dziedzinach medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz w medycynie regeneracyjnej. W stosunku do poprzedniej edycji programu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło kilka istotnych zmian w procedurze konkursowej, która teraz jest jednoetapowa.  W projekcie konieczny jest także udział partnera z przemysłu.

– Udział przedsiębiorcy w projektach badawczo-rozwojowych jest gwarancją, że końcowy produkt znajdzie zastosowanie. Wymagane będzie także uwzględnienie w projekcie fazy przygotowań do wdrożenia – wyjaśnia profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Aby jeszcze bardziej zmotywować przemysł do inwestowania w prace B+R dodatkowymi punktami nagrodzimy projekty, w których przedsiębiorca zadeklarował wysoki wkład własny – dodaje dyrektor Centrum.

Na program Strategmed  przeznaczone jest w sumie 800  mln zł. Jest to pierwszy program strategiczny stworzony na podstawie Krajowego Programu Badań, wyznaczający strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Dotyczy chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne, określanych największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat. W związku ze starzeniem się społeczeństwa szczególny nacisk jest położony na innowacyjne rozwiązania dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Program Strategmed będzie realizowany do końca 2017 roku. W pierwszym konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekty 310 mln zł. W przyszłym roku Centrum planuje ogłosić jeszcze jeden konkurs na kwotę około 270 mln złotych.