Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 300 mln zł na projekty w konkursie Strategmed

0
937


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na projekty z obszaru onkologii, kardiologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej 310 mln zł. NCBiR rozstrzygnęło I konkurs w programie „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” –Strategmed.

– Program jest odpowiedzią na szybko rozwijające się innowacje w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia starzejącego się społeczeństwa – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Strategmed jest pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, który został opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań. W pierwszej edycji konkursu, w oparciu o wnikliwą ocenę przeprowadzoną przez ekspertów, komitet sterujący programu wyłonił 16 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę dofinansowania 310 mln zł. Wśród nich znajdują się przedsięwzięcia z obszaru kardiologii, onkologii, neurologii, a także medycyny regeneracyjnej, która daje nadzieje na realne wykorzystanie między innymi komórek macierzystych w lecznictwie. Na liście zwycięskich projektów znalazły się również projekty zajmujące się wykorzystaniem technologii telemedycznych w celu diagnostyki chorych na odległość.

– Wyniki pierwszego konkursu Strategmed pokazują, że innowacje mogą mieć realny wpływ na poprawę jakości życia każdego Polaka. Nowoczesne rozwiązania medyczne naszych naukowców posiadają także ogromny potencjał do komercjalizacji na rynkach zagranicznych, co w wymierny sposób będzie wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki – wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydlowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program Strategmed będzie realizowany do końca 2017 roku. W tym czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w sumie trzy konkursy na łączną kwotę 800 mln złotych. Nabory projektów będą przeprowadzane raz do roku.