NCBiR: 310 mln zł na innowacje w medycynie

0
854

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy w dwóch  programach strategicznych – StrategMed i BioStrateg. Na B+R w obszarze profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przeznaczy ponad 330 mln zł.

Program strategiczny StrategMed koncentruje się na czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej.

Program będzie realizowany do końca 2017 roku. Jego budżet to 800 mln zł. W pierwszym, rozstrzygniętym w czerwcu tego roku konkursie w StrategMed Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekty 310 mln zł.

W II konkursie programu StrategMed dofinansowanie w wysokości ponad 200 mln zł otrzyma 12 najlepszych spośród 97 ocenianych przez ekspertów projektów. Każdy z nich będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. W konkursie dodatkowe punkty otrzymywały projekty w których przedsiębiorcy deklarowali wysoki wkład własny. Wsparciem objęte zostaną między innymi: opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej oraz badania nad nową terapią zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona

Na oba programy – StretegMed i BioStrateg Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło łącznie 1,3 mld zł.
– Programy te zostały rozpoczęte, bo choroby cywilizacyjne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia coraz większej liczby ludzi. Musimy też włączać się w ochronę klimatu i działania na rzecz zwiększenia alternatywnych źródeł energii. Doskonałość w nauce nie wyklucza jej użyteczności. Polska nauka musi i może być konkurencyjna w skali globalnej, stanowiąc jednocześnie siłę napędową naszej gospodarki. Programy strategiczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki – pozwalają realizować oba te cele. Dają one też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w unijnym programie Horyzont 2020 – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Lena Kolarska-Bobińska.

– Jedną z zalet programów strategicznych NCBR jest interdyscyplinarność badań naukowych i prac rozwojowych. Łączenie kompetencji wielu dziedzin nauki pozwala wypracować innowacyjne rozwiązania konkurencyjne w skali światowej – mówi profesor Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR w latach 2010-2014.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu StrategMed.