NCBiR: 750 mln zł na badania i rozwój

0
921

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 750 mln złotych na badania  i prace rozwojowe dla mikro, małych i średnich firm w kolejnej odsłonie konkursu tzw. „szybkiej ścieżki”. Większość środków przeznaczona jest na projekty realizowane poza Mazowszem.

„Szybka ścieżka” polega na ograniczeniu formalności do minimum i wydawaniu decyzji w krótkim czasie – około 60 dni. Na wsparcie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przeznaczono 76 mln złotych, dla pozostałych – 674 mln zł.

– Innowacyjne projekty, jak oprogramowanie dla dronów czy inteligentne opaski medyczne, powstają często w niewielkich ośrodkach daleko poza centrum Polski. Kierując dedykowany im strumień środków chcemy wesprzeć bardziej równomierny rozwój w regionach. Nowa edycja „szybkiej ścieżki” ma zachęcić naukowców oraz przedsiębiorców tworzących nowe rozwiązania, by stawali się lokomotywami rozwoju innowacji w swoich lokalnych ośrodkach – wyjaśnia Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 procent w zależności od między innymi wielkości przedsiębiorstwa.

– Bilans „szybkiej ścieżki” od 2015 roku do dziś pokazuje, że to najbardziej popularny konkurs NCBR. Od początku uruchomienia pierwszych konkursów przeznaczonych dla małych i średnich firm przedsiębiorcy złożyli 2219 projektów o wartości ponad 5-krotnie  przekraczającej założony budżet programu – 13,15 mld przy alokacji na konkurs 2,35 mld – wskazuje profesor Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród firm, które otrzymały wsparcie w „szybkiej ścieżce dla MSP jest między innymi
Poltreg, który opracował szczepionkę przeciwko cukrzycy opartą na metodzie TREGS, oraz Apeiron Synthesis z projektem nowej generacji katalizatorów wykorzystywanych między innymi w produkcji leków czy kosmetyków.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wyniesie 2 mln zł w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych i 5 mln dla tych w województwie mazowieckim. Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa może sięgnąć od 15 do 50 mln euro.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września 2016 i potrwa do 30 grudnia 2016 roku.
To już piąty konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.