NCBiR: wkład własny w projektach Strategmed także jako koszty ogólne

0
1055


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w ramach II konkursu programu Strategmed istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego także w formie kosztów ogólnych, maksymalnie do progów kategorii „O” wskazanych w Regulaminie konkursu. Budżet drugiego konkursu ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Strategmed ma wartość 220 mln zł.

Wniesienie wkładu własnego w tej kategorii jest równoznaczne z finansowaniem wskazanej części kosztów ogólnych ze środków własnych.

Koszty  kategorii „O” ponoszone przez wykonawcę w ramach wkładu własnego tracą charakter kosztów ryczałtowych, co oznacza że koszty muszą być rzeczywiście poniesione, wykonawca projektu zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu a także, że każdy dokument potwierdzający poniesiony koszt będzie wymagał opisu wskazującego powiązanie z projektem.

W ramach programu finansowane są projekty dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech dziedzinach medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz w medycynie regeneracyjnej. W projekcie konieczny jest udział partnera z przemysłu.

Na program Strategmed  przeznaczone jest w sumie 800  mln zł. Jest to pierwszy program strategiczny stworzony na podstawie Krajowego Programu Badań, wyznaczający strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Dotyczy chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne, określanych największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat. W związku ze starzeniem się społeczeństwa szczególny nacisk jest położony na innowacyjne rozwiązania dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Program Strategmed będzie realizowany do końca 2017 roku. W pierwszym konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekty 310 mln zł. W roku 2015 Centrum planuje ogłosić jeszcze jeden konkurs na kwotę około 270 mln złotych.