NCBR: finansowanie innowacyjności z udziałem funduszy Venture Capital

0
832

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi pilotażowe przedsięwzięcie BRIdge VC, które jest pierwszym w Polsce instrumentem oferującym publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy typu Venture Capital. O wsparcie będą mogły się także starać firmy realizujące projekty na rynku medycznym.

BRIdge VC to program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację podmiotów polskich i zagranicznych.

– Zaproponowany w programie mechanizm finansowania otwiera ścieżkę państwowych inwestycji w innowacyjne projekty. W przypadku sukcesu komercyjnego do budżetu wrócą środki wydatkowane na projekt. Jednocześnie, zaangażowanie funduszy inwestycyjnych pozwoli na sprawniejszy transfer wyników do praktyki gospodarczej. Biorąc pod uwagę potencjał partnerów ze sfery Venture Capital oraz poziom badań stosowanych w Polsce wierzymy, że za 3, 4 lata będziemy świadkami debiutu polskiej spółki na indeksie NASDAQ – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Centrum.

Do konkursu na partnerów biznesowych przedsięwzięcia zgłosiło się ponad 30 funduszy inwestycyjnych i firm doradczych, w tym 5 funduszy globalnych. NCBR negocjuje z 4 podmiotami: Adiuvo sp. z o.o., Investin sp. z o.o., Life Science Business Consulting sp. z o.o. oraz PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.

W zakresie nauk przyrodniczych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ofertę złożył  – Adiuvo Sp. z o.o. – fundusz polski wraz z funduszem globalnym – BRAN Investments.

Adiuvo Investment Fund to fundusz zalążkowy (seed capital fund), działający w obszarze biotechnologii i urządzeń medycznych rozwijanych w polskich instytutach naukowych i uczelniach. Założycielem funduszu jest Marek Orłowski – jeden z dwóch założycieli firmy farmaceutycznej Nepentes, która po 20 latach działalności została sprzedana koncernowi farmaceutycznemu Sanofi-Aventis. Adiuvo wspiera firmy rozwijające projekty innowacyjne  na wczesnym etapie w formule wzajemnego wsparcia i współpracy naukowców, zespołu zarządzającego i doświadczonych inwestorów. Jego celem jest wypełnienie luki w procesie finansowania rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów naukowych w obszarze life science.  Fundusz ma w swoim portfolio inwestycyjnym spółki z Polski, Izraela, Szwecji, USA oraz Wielkiej Brytanii.

Z każdą parą funduszy inwestycyjnych podpisane zostanie porozumienie na wspólną realizację BRIdge VC, o wartości 210 milionów złotych, z czego 110 milionów złotych przeznaczone zostanie na finansowanie inwestycji w projektach z sektora B+R. Łączna wartość programu BRIdge VC (z uwzględnieniem budżetu komponentu doradczego) wyniesie 420 milionów złotych.

Nabór projektów inwestycyjnych w ramach BRIdge VC zostanie uruchomiony jesienią 2013 roku.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:
http://bridge.gov.pl/programy/bridge-vc/