NCM Gdańsk: niższe ceny na zabiegi okulistyczne

0
898

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska wprowadziło niższe ceny na operacje zaćmy. Zabiegi są wykonywane z użyciem soczewek firmy Alcon, w tym również soczewek dodatkowo korygujących niektóre wady lub poprawiających jakość widzenia.

Na przykład cena zabiegu implantacji soczewki SA60AT wynosi 2 760  zł, zamiast normalnie obowiązującej 3 tysiące zł. Implantacja soczewki żółtej SN60AT kosztuje 3220 zł, zamiast 3500 zł, a implantacja soczewki żółtej Natural IQ SN60WF kosztuje 3 680 zł, zamiast normalnej ceny 4 tys. zł.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi dziesięć przychodni, zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.
Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2014 ma wartość ponad 14 mln zł. Środki te finansują przede wszystkim ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a także leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej (chirurgia jednego dnia).