Neuca: 88 mln zł przychodów z sieci przychodni

0
819

Neuca  uzyskała w roku 2018 przychody z działalności skierowanej do pacjenta, czyli przychodni, badań klinicznych i telemedycyny, w wysokości ponad 126 mln zł. Były one wyższe o 37 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Prawie 70 procent tego przychodu (88 mln zł) wygenerowała sieć przychodni.

W 2018 roku biznesy pacjenckie Neuca osiągnęły pozytywny wynik. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 9,7 mln zł wobec blisko 0,1 mln zł straty w 2017 roku.

W 2018 roku sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia liczyła 69 placówek z dostępem do 155 tysięcy pacjentów w całym kraju.

Neuca wzmocniła obszar badań klinicznych, nabywając w październiku 2018 Małopolskie Centrum Medyczne (MCM), wyspecjalizowane w dziedzinie hematoonkologii. MCM jest największym pojedynczym ośrodkiem badań klinicznych w Polsce i zarazem dziesiątą tego typu placówką w strukturach Grupy Neuca. Za poprawę wyników tych biznesów odpowiadał skokowy wzrost kontraktów w segmencie SMO oraz inwestycje w nowe ośrodki badań klinicznych.

– Ubiegły rok był okresem pełnym wyzwań związanych między innymi z koniecznością dostosowania się do nowych przepisów prawnych oraz rosnących kosztów wynagrodzeń. Dzięki konsekwencji w realizacji naszej strategii wsparcia niezależnych farmaceutów osiągnęliśmy sukces, jakim jest trwała pozycja lidera rynkowego oraz status najchętniej polecanego dostawcy leków w Polsce, czego wyrazem jest najwyższy wskaźnik NPS w branży. Dzięki rosnącym zyskom możemy zwiększać dywidendę na akcje, która w tym roku wzrośnie o ponad 15 procent. Stale inwestujemy w rozwój zarówno w naszym podstawowym obszarze działalności, gdzie otworzyliśmy nowoczesne centrum dystrybucji, jak i w nowych projektach kierowanych do pacjenta. Nasza aktywność w tym zakresie stanowi solidny fundament do wzrostów wyników w tym i kolejnych latach – powiedział Piotr Sucharski, prezes Neuca.

Czytaj także: Neuca powołuje nowego wiceprezesa>>>

Przychody Grupy Neuca w 2018 roku wzrosły o 4 procent do 7,75 mld zł. Grupa utrzymała też mocną pozycję rynkową, osiągając 28,5 procenta udziałów w rynku hurtu aptecznego. W segmencie aptek niezależnych udziały Neuca sięgnęły blisko 31,5 procenta.

Neuca w 2018 roku wypracowała 98,3 mln zł zysku netto, czyli o 4 procent więcej niż przed rokiem. Po oczyszczeniu wyniku o zdarzenia jednorazowe Grupa zarobiła 98,1 mln zł w 2018 roku.

Neuca jest firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, łączącą jego kluczowe obszary. Jej udziały w rynku hurtu aptecznego w 2018 roku wyniosły blisko 29 procent. Leki dystrybuowane przez spółkę pochodzą od ponad 700 producentów z całego świata. Grupa poprzez spółkę Synoptis Pharma, prowadzi działalność w zakresie zarządzania produktami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+. Obecnie w portfolio firmy znajduje się blisko 470 produktów.

W skład Grupy wchodzi również Neuca Med, odpowiedzialna za rozwój usług i produktów dla pacjenta. W skład tego segmentu wchodzą przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, firmy zajmujące się badaniami klinicznymi oraz spółka odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych.