Neuca: bezpłatne badania spirometryczne

0
240

Fundacja Neuca dla Zdrowia, należąca do Grupy Neuca, od 5 maja 2015 roku oferuje w całej Polsce bezpłatne badania spirometrii. Inicjatywa została objęta patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. 

Spirobus, w którym można wykonać badanie, odwiedzi 100 miejscowości w całej Polsce.

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 26 procent.

Jedna ze strategii rozwoju Grupy to inwestycje w podstawową opiekę medyczną. Neuca buduje własną sieć przychodni lekarskich, w których pacjenci mogą korzystać z podstawowych usług medycznych. W wyniku przeprowadzonych od 2014 roku transakcji spółka zależna Neuca – Neuca Med. Sp. z o.o. posiada jedenaście przychodni, w pięciu województwach. Łącznie placówki należące do Grupy świadczą usługi medyczne dla blisko 50 tysięcy pacjentów.

W marcu 2015 Neuca kupiła udziały  spółkach: Clinport, prowadzącej badania kliniczne, oraz  4 Health Group , oferującej usługi w zakresie telemedycyny.