Neuca Med kupiła akcje spółki Telemedycyna Polska

0
1091

Neuca Med kupiła 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A., która specjalizuje się w usługach telekardiologicznych. Neuca Med to spółka Grupy Neuca, która inwestuje w placówki medyczne i podmioty oferujące usługi dla tych placówek.

Neuca Med obejmie akcje w Telemedycyny Polskiej ramach ustanowionego kapitału docelowego. Wartość akcji wyemitowanych w jego ramach będzie nie wyższa niż 318 tys. zł.  Akcje obejmowane będą przez Neuca Med w zamian za wkład pieniężny odpowiadający kwocie przeznaczonej na realizację danego projektu.

Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Neuca Med do 31 grudnia 2017 roku ustalona została na 1,60 zł. Od 1 stycznia 2018 roku i w latach kolejnych cena podlegać będzie corocznej indeksacji w górę. Udział spółki Neuca Med w kapitale Telemedycyny wzrósłby do końca 2019 roku do 51 procent.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

W roku 2015 spółka Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 281,2 tys. zł.

Sieć przychodni Świat Zdrowia, prowadzona przez Nueca Med, obejmuje 48 przychodni, zlokalizowanych w 7 województwach.

Neuca zainwestowała także w badania kliniczne poprzez zakup spółek: Clinport, BioScience i Medica ProFamilia. Ma też udziały w spółce Mediporta, zajmującej się rozwojem i dostarczaniem oprogramowania i usług dla placówek medycznych, oraz jest właścicielem spółki Ortopedio.pl, która zajmuje się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce.

Grupa Neuca osiągnęła w 2015 roku 102 mln zł zysku netto o 19 procent więcej niż rok wcześniej.