Neuca: przejęcia kolejnej przychodni

0
1041

Spółka Neuca Med. nabyła 100 procent akcji przedsiębiorstwa Medical Management S.A. Przychodnie należące do Mediical Management funkcjonują w 8 lokalizacjach: siedziba główna i 6 filii znajdują się w Warszawie, jedna lokalizacja dziala w Kuligowie pod Warszawą.

Przychodnie obejmują opieką 10 tysięcy pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczą też usługi w wybranych specjalizacjach w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego (również w pomocy doraźnej) i domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Poza kontraktem z NFZ w placówkach realizowane są również świadczenia w ramach wizyt prywatnych.

Inwestycje w podstawową opiekę medyczną to element strategii budowania przez Neuca S.A. własnej sieci przychodni lekarskich. W wyniku przeprowadzonych transakcji sieć Świat Zdrowia zarządza obecnie 29 przychodniami w 6 województwach.

Neuca Med przejęła także udziały w spółkach prowadzących badania kliniczne – Clinport,  BioScience i Medica Pro Familia a także w spółce Mediporta, zajmującej się rozwojem i dostarczaniem oprogramowania i usług dla placówek medycznych oraz w spółce Diabdis, prowadzącej działalność w zakresie telemedycyny.

W styczniu 2016 Neuca Med kupiła 100 procent udziałów spółki Ortopedio.pl sp. z o.o., która zajmuje się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce.