Neuca: przejęcie kolejnej przychodni zdrowia

0
812

1 grudnia 2015 roku Neuca Med  Sp. z o. o, jednostka zależna od Neuca S.A., nabyła 100 procent udziałów przedsiębiorstwa Medic Klinika sp. z o.o. Spółka jest właścicielem czterech przychodni lekarskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Placówki działają w 4 lokalizacjach: w Bydgoszczy przy ulicy Łochowskiego 7A, w Górsku przy ulicy Topolowej 2, w miejscowości Zławieś Wielka 31 oraz Rzęczkowo 50. Przychodnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmują opieką około 15 tysięcy pacjentów. Świadczą też usługi w wybranych specjalizacjach w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji i stomatologii.

Inwestycje w podstawową opiekę medyczną to element strategii budowania przez Neuca S.A. własnej sieci przychodni lekarskich. W wyniku przeprowadzonych transakcji sieć Świat Zdrowia zarządza obecnie 21 przychodniami.