Neuca: przejęcie kolejnej przychodni

0
778


Neuca Med przejęła 100 procent udziałów w Pro Familia sp. z o.o. Nabyta spółka prowadzi dwie przychodnie lekarskie zlokalizowane w Dzierżoniowie przy ulicy Poprzecznej 16 oraz w Niemczy przy ulicy Chrobrego 50.

Pro Familia działa od grudnia 2005 roku. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz diagnostykę (laboratoryjną, radiologiczną, USG, EKG). Oferuje badania z zakresu medycyny pracy oraz kierowców, a także badania dla osób starających się o pozwolenie na broń.

Na początku lipca 2014 Neuca poinformowała o przejęciu pierwszej placówki, którą była przychodnia „Ognik” z Poznania, oferująca podstawową opiekę zdrowotną.

Przejmowanie przychodni to element nowej strategii Grupy Neuca, która utworzyła w tym celu spółkę zależną – Neuca Med.

Nowy segment działalności Grupy Neuca jest elementem strategii zakładającej poszukiwanie dodatkowych obszarów wzrostu na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia. Plan Grupy zakłada zbudowanie ogólnopolskiej sieci przychodni lekarskich, w których pacjenci będą korzystać z usług na najwyższym poziomie, świadczonych przez starannie dobraną i kompetentną kadrę medyczną.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 26 procent.

Strategia Grupy polega na koncentracji na rozwoju podstawowej działalności, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków, przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich: zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych oraz świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia. Grupa działa także na rynku usług wydawniczych (tytuły „Świat Zdrowia”, „Moje Zdrowie”, „Magazyn Aptekarski”).

Neuca poszukuje nowych źródeł przychodu, ponieważ z powodu spadku marży handel lekami refundowanymi stał się nierentowny.