Neuca przejęła pierwszą przychodnię

0
942


Neuca, która zajmuje się hurtową sprzedażą leków do aptek, przejęła pierwszą przychodnię. Jest to element nowej strategii Grupy, która utworzyła w tym celu spółkę zależną – Neuca Med. Przejęta przychodnia zlokalizowana jest w Poznaniu.

Jest to placówka funkcjonująca przy ulicy Ognik 18. Przychodnia „Ognik” oferuje podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje ponad 6 600 pacjentów. Zatrudnia 3 lekarzy rodzinnych i 2 pediatrów.

Nowy segment działalności Grupy Neuca jest elementem strategii zakładającej poszukiwanie dodatkowych obszarów wzrostu na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia. Plan Grupy zakłada zbudowanie ogólnopolskiej sieci przychodni lekarskich, w których pacjenci będą korzystać z usług na najwyższym poziomie, świadczonych przez starannie dobraną i kompetentną kadrę medyczną.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 26 procent.

Strategia Grupy polega na koncentracji na rozwoju podstawowej działalności, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków, przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich: zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych oraz świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia. Grupa działa także na rynku usług wydawniczych (tytuły „Świat Zdrowia”, „Moje Zdrowie”, „Magazyn Aptekarski”).

Neuca poszukuje nowych źródeł przychodu, ponieważ z powodu spadku marży handel lekami refundowanymi stał się nierentowny.