Neuca zwiększa zyski i wdraża strategię pacjencką

0
1027

O 105 procent, w stosunku do analogicznego okresu roku 2014,  do 24,8 mln zł wzrósł w trzecim kwartale 2015 roku zysk netto spółki Neuca. Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych wynik netto zwiększył się o 75 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

Neuca po trzech kwartałach 2015 roku zrealizowała 79,2 procenta prognozy finansowej, zakładającej osiągnięcie w całym 2015 roku 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Przychody Grupy zwiększyły się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku o 9 procent do 5,23 mld zł przy dynamice rynku hurtu aptecznego na poziomie 6,5 procent. Neuca stale utrzymuje silną pozycję lidera rynku osiągając prawie 29 procent udziałów w rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków po trzech kwartałach 2015 rok.

Neuca w ostatnim kwartale przeprowadziła szereg inwestycji w spółki oferujące usługi dla pacjentów. Za pośrednictwem spółki zależnej Neuca Med Grupa przejęła dwie przychodnie lekarskie i na koniec września 2015 roku posiadała 14 placówek w sześciu województwach. Spółka w tym okresie zainwestowała również w dwie firmy działające na rynku badań klinicznych: BioScience i Medica Pro Familia. Inwestycje w tym segmencie są jednym z fundamentów wdrożenia strategii pacjenckiej Grupy.

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce.