NFZ: 250 mln zł mniej dla mazowieckich szpitali

0
920


Według zatwierdzonego projektu planu finansowego NFZ na 2013 rok województwo mazowieckie jako jedyne w kraju otrzyma mniejsze pieniądze dla szpitali na przyszły rok. Oznacza to jeszcze większe kłopoty finansowe wszystkich placówek zdrowia na Mazowszu. Marszałek i dyrektorzy szpitali sprzeciwiają się takiemu podziałowi funduszy i domagają się zmian.

– Nie prosimy o zwiększenie środków z NFZ, ale o zachowanie status quo na poziomie z ubiegłego roku, które i tak nie wystarcza na pokrycie bieżących kosztów świadczeń medycznych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Według zatwierdzonego planu, oddział mazowiecki NFZ otrzyma 8,8 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – 4 mld zł, na AOS 714 mln zł, na POZ– 1 mld zł.

W roku 2013 przychody ze składki zdrowotnej mają wynieść 64,2 mld zł, koszty świadczeń opieki zdrowotnej 62,97 mld zł. Przychody NFZ ogółem – 66,7 mld zł. 319 mln zł przeznaczono na rezerwę wynikająca z postępowań sądowych.
Na leczenie szpitalne zostanie przeznaczone 27,24 mld zł, w tym 1,7 mld zł na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi, 1,34 mld zł na chemioterapię. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna będzie kosztować 5,09 mld zł, podstawowa opieka zdrowotna 7,6 mld zł, rehabilitacja lecznicza – 1,9 mld zł, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 1 mld zł, opieka paliatywna i hospicyjna – 340 mln zł, świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – 1,5 mld zł.

Oddziały wojewódzkie otrzymają łącznie 62,49 mld zł na koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostałe oddziały, oprócz mazowieckiego otrzymają: dolnośląski 4,76 mld zł, kujawsko-pomorski 3,4 mld zł, lubelski 3,55 mld zł, lubuski 1,66 mld zł, łódzki 4,26 mld zł, małopolski 5,3 mld zł, opolski 1,58 mld zł, podkarpacki 3,3 mld zł, podlaski 1,9 mld zł, pomorski 3,6 mld zł, śląski 7,59 mld zł, świętokrzyski 2,1 mld zł, warmińsko-mazurski 2,25, wielkopolski 5,5 mld zł, zachodniopomorski 2,79 mld zł.