NFZ: 250 mln zł na refundację leczenia depresji

0
277

W roku 2018 wartość refundacji świadczeń zdrowotnych udzielanych z powodu depresji wyniosła 250 mln zł i była wyższa o 30 mln zł (czyli o 14 procent) od wartości refundacji tych świadczeń w roku 2013 – wynika z najnowszego raportu Narodowego Funduszu Zdrowia „NFZ o zdrowiu – Depresja”.

W przeliczeniu na pacjenta wartość refundacji świadczeń wzrosła z 69 zł w 2013 roku do 86 zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 25 procent.

Raport wskazuje, że w 2018 roku 1,28 miliona osób zrealizowało receptę na leki przeciwdepresyjne, zrefundowane przez NFZ (stosowane w depresji, ale również w zaburzeniach lękowych i innych chorobach psychicznych). Liczba pacjentów realizujących recepty stale rosła w latach 2013–2018 (wzrost ten wyniósł 35 procent). Szczególnie zauważalny był wzrost liczby osób poniżej 18 roku życie, dla których zrealizowano recepty na refundowane leki przeciwdepresyjne (wzrost z 16 tysięcy w 2013 roku do 34 tysięcy w 2018 roku, czyli o 113 procent).

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

Dane z dokumentów realizacji recept wskazują, że w 2019 roku recepty na leki przeciwdepresyjne (refundowane i nierefundowane) zrealizowało 3,8 miliona osób.

Liczba zwolnień z powodu dużej depresji wyniosła w 2018 roku 300 tysięcy i utrzymywała się w latach 2013–2018 na podobnym poziomie. Zwolnienia średnio trwały 19 dni.

Z danych Institute for Health Metrics and Evaluation wynika, że w Polsce w 2017 roku na depresję chorowało milion osób i Polska była krajem europejskim o najniższym odsetku osób cierpiących na tę chorobę (w Polsce było to 2,8 procenta populacji, a w Unii Europejskiej – 4,2 procenta).

OECD wskazuje, że różnice pomiędzy krajami mogą wynikać ze stopnia świadomości problemu zaburzeń psychicznych, poziomu stygmatyzacji chorych oraz dostępu do opieki psychiatrycznej.

Dane NFZ wskazują, że w 2018 roku świadczenia z rozpoznaniem (głównym lub współistniejącym) depresji udzielono 631,6 tysiącu osobom—wartość ta pozostawała od 2013 roku na zbliżonym poziomie. W populacji pacjentów pod względem płci dominowały kobiety (73 procent), a pod względem wieku – osoby mające 55–64 lata (24 procent).

Z raportu wynika, że pacjenci z powodu depresji najczęściej korzystali ze świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) i w poradniach psychiatrycznych.

Raport dostępny jest na stronie NFZ.