NFZ: 45 mln zł na nadwykonania na Mazowszu

0
840


Świadczeniodawcy z województwa mazowieckiego podpisali 111 ugód z Narodowym Funduszem Zdrowia na łączną kwotę 45 mln 754 tys. 665 zł. Odmówiono podpisania 47 ugód na kwotę 6 mln 704 tys. 778 zł. 36 ugód na kwotę 3 mln 773 tys. 555 zł nadal nie odesłano.

Sfinansowanie nadwykonań było możliwe po przeprowadzonym procesie rozliczeń migracyjnych za 2012 rok, w wyniku którego NFZ Mazowsze dysponuje kwotą 59 mln zł. Wartość ugód na sfinansowanie nadwykonań za 2012 rok zawartych przez mazowieckie szpitale z NFZ Mazowsze pochłonie 81 procent środków przeznaczonych na ten cel.

W ramach tej kwoty NFZ Mazowsze zaproponował sfinansowanie świadczeń wykonanych przez świadczeniodawców w 2012 rok ponad limit zawarty w umowach dotyczących usług w zakresie leczenia szpitalnego oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych.

NFZ na Mazowszu w całości pokryje koszty poniesione przez mazowieckie szpitale w 2012 roku z tytułu procedur nielimitowanych, substancji czynnych w programach terapeutycznych, programach terapeutycznych i leków w lekowych programach lekowych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w zakresie leczenia szpitalnego oraz świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych NFZ zapłaci świadczeniodawcom 70 procent za wszystkie świadczenia oznaczone w 2012 roku jako ratujące życie.

Ponadto NFZ Mazowsze zapłaci świadczeniodawcom 60 procent za wszystkie świadczenia niesfinansowane w następujących zakresach świadczeń (powszechnie uznawanych za ratujące życie), tj. chemioterapia, onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna, świadczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgia naczyniowa (zaopatrzenie tętniaka aorty), neurologia (leczenie udarów), hemodializoterapia. NFZ Mazowsze zapłaci też świadczeniodawcom 60 procent za świadczenia wykonane w zakresach dziecięcych.