NFZ: budżet niższy o 2,5 mld zł

0
1070

Wpływy Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2013 będą niższe o 2,5 mld złotych od zakładanych. Wynika tak z danych makroekonomicznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy.

Informację na ten temat przekazała wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Wiesława Kłos podczas Forum Polskich Szpitali MedMarket, które odbyło się 28 maja 2013 roku w Warszawie.

Natomiast według prognoz przedstawionych podczas Forum przez Małgorzatę Gałązkę-Sobotko z Rady NFZ, w roku 2013 przewidywany był wzrost przychodów Funduszu o 3,4 procent w stosunku do roku 2012. Przychody NFZ w roku 2014 mają być większe o 5,3 procent, a w roku 2015 – o 6 procent. 96,4 procent przychodów NFZ w roku 2013 mają stanowić, według założeń, wpływy ze składek płaconych na ZUS i KRUS.

Na finansowanie opieki zdrowotnej, które stanowi 94,4 procent kosztów NFZ, w roku 2013 miało być przeznaczone 65,9 mld zł, w roku 2014 – 70,6 mld zł, a w roku 2015 – 74,6 mld zł.

Podział środków Funduszu pomiędzy poszczególne województwa jest zgodny z przyjętym algorytmem. W roku 2012 do siedmiu województw trafiło mniej środków niż poprzednio, były to województwa: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Pozostałe odnotowały wzrost środków.