NFZ chce premiować przychodnie, które udzielają mniej teleporad 

0
72

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że placówki, które będą udzielały mniej teleporad, a więcej konsultacji osobistych otrzymają więcej pieniędzy. 

Wprowadzone zostaną współczynniki korygujące dla stawki kapitacyjnej, które będą zależały od stosunku liczby udzielonych teleporad do wszystkich udzielonych w danej placówce porad. Podstawą do porównania będzie informacja o wartości mediany dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju. Będzie ona co miesiąc publikowana przez NFZ.  

Przychodnie, które przekroczą opublikowaną medianę, otrzymają mniej środków finansowych. Gdy teleporad będzie mniej niż wskazuje mediana, otrzymają więcej pieniędzy. Stawka kapitacyjna będzie korygowana przy użyciu współczynnika, który będzie zależny od wieku pacjentów.  

Czytaj także: Projekty rozporządzeń w sprawie podwyżek płac>>>

W przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi wymagana będzie przynajmniej jedna porada osobista na kwartał. 

Celem tych zmian ma być wzrost dostępności do świadczeń z zakresu POZ udzielanych w gabinetach lekarskich, a nie zdalnie. 

Link do projektu zarządzenia prezesa NFZ>>>