NFZ: dodatkowe środki dla oddziałów z rezerwy ogólnej Funduszu

0
934


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podjęła decyzję o zmianie planu finansowego Funduszu na 2013 rok i przeznaczeniu środków z rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym Funduszu w kwocie 642.379 tys. zł. Wniosek w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Finansów i Ministra Zdrowia.

Uruchomienie dodatkowych środków umożliwi oddziałom rozliczenie wykonanych świadczeń, w szczególności w zakresie świadczeń „nielimitowanych” i „ratujących życie”. O podziale tych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń zadecydują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Podział dodatkowych środków z rezerwy ogólnej na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ – zgodnie z art. 124 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – nie musi być dokonywany zgodnie z obowiązującym algorytmem.

W związku z powyższym podziału rezerwy ogólnej między oddziały wojewódzkie został dokonany, w oparciu o wyniki przeprowadzonych przez Fundusz analiz, w następujący sposób:
• 1/3 kwoty z uwzględnieniem udziału (wielkości) populacji dzieci w tych oddziałach wojewódzkich Funduszu, w których algorytm w sposób niedostateczny ten czynnik uwzględnia;
• 1/3 kwoty z uwzględnieniem wartości zrealizowanych w 2012 roku świadczeń wysokospecjalistycznych, w przypadku których algorytm również nie uwzględnia tego czynnika w dostatecznym stopniu;
• pozostałą część rezerwy podzielono zgodnie z obowiązującym algorytmem.

W efekcie podziału poszczególne oddziały Funduszu otrzymają następujące kwoty:
• Dolnośląski – 45.994 tys. zł,
• Kujawsko-Pomorski – 36.406 tys. zł,
• Lubelski – 35.330 tys. zł,
• Lubuski – 16.100 tys. zł,
• Łódzki – 44.445 tys. zł,
• Małopolski – 52.410 tys. zł,
• Mazowiecki – 103.332 tys. zł,
• Opolski – 14.350 tys. zł,
• Podkarpacki – 30.212 tys. zł,
• Podlaski – 19.486 tys. zł,
• Pomorski – 36.436 tys. zł,
• Śląski – 78.945 tys. zł,
• Świętokrzyski – 19.686 tys. zł,
• Warmińsko-Mazurski – 22.973 tys. zł,
• Wielkopolski – 57.765 tys. zł,
• Zachodniopomorski – 28.509 tys. zł.