NFZ i lokalny samorząd doceniają niepubliczne ratownictwo

0
716

Falck wygrał konkurs na ratownictwo medyczne w rejonie Łasku (województwo łódzkie). NFZ docenił jakość oferowanych przez firmę usług, podobnie jak samorząd powiatu łaskiego, który z powodzeniem współpracuje z niepublicznym świadczeniodawcą.

W rezultacie wygranego konkursu, ogłoszonego przez NFZ, Falck Medycyna Polska będzie  oferować świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego w gminach: Łask, Wodzierady, Buczek, Sędziejowice oraz Widawa.

Falck dotychczas także realizował świadczenia w zakresie ratownictwa w tym rejonie. W praktyce więc nie zmienia się liczba zespołów ratownictwa medycznego, która będzie obsługiwała ten teren (dwa zespoły podstawowe i jeden zespół specjalistyczny). Karetki stacjonują w Łasku oraz Widawie.

W konkursie ofertę złożyła także Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego z Łodzi.

– Musieliśmy być najlepsi, bo tak wysoki jest standard naszych świadczeń. Mamy doskonale ułożoną współpracę z samorządem lokalnym, innymi służbami, cieszymy się zaufaniem społeczności lokalnej. Tym bardziej ta wygrana bardzo nas cieszy i ukazuje, że w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego są potrzebne konkursy, uczciwa konkurencja różnych podmiotów. Tylko taki mechanizm pozwala skutecznie doskonalić jakość świadczeń i podnosić bezpieczeństwo pacjentów – mówi Wojciech Jóźwiak, rzecznik prasowy Falck Polska.

Dowodem dobrej współpracy firmy z samorządem jest między innymi podziękowanie, jakie wystosowała Teresa Wesołowska, starosta łaski do dyrektora Regionu Łódzkiego Falck Medycyna Grzegorza Anioła.

Starosta podkreśla w nim, że firma Falck wzorowo realizuje wszystkie działania medyczno-ratunkowe w ramach państwowego systemu ratownictwa, a także chętnie wspiera różnorodne działania społeczne i charytatywne na terenie regionu. Należą do nich między innymi szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej czy zabezpieczanie masowych imprez lokalnych i udział w ćwiczeniach kryzysowych i obronnych. Firma Falck wyposażyła także dwie jednostki OSP w zestawy ratownictwa medycznego

Cieszy takie doceniania ze strony samorządu, szczególnie w kontekście działań resortowych, które mają na celu usunięcie z rynku prywatnych firm oferujących świadczenia w zakresie ratownictwa. Projekt nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, który jest w trakcie prac legislacyjnych, zawiera zapisy, że w systemie tym będą mogły być tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub spółki kapitałowe, w których co najmniej 51 procent udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznych.

Projekt ustawy zawiera zapis dotyczący okresu przejściowego do 31 grudnia 2020 roku, z którego wynika, że do tego dnia umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego mogą być zawarte z podmiotami nie spełniającymi powyższych wymogów.

Autopoprawka mówi jednak o tym, że umowę na świadczenie usług w tym zakresie z podmiotem prywatnym będzie można podpisać tylko wtedy, gdy na danym terenie nie będzie można zawrzeć umowy z podmiotem publicznym. Oznacza to faktyczne wyeliminowanie z rynku prywatnych świadczeniodawców ratownictwa medycznego.

Sejmowa komisja zdrowia 6 lutego 2018 roku przegłosowała te propozycje zmian.