NFZ liczy na współpracę z sektorem prywatnym

0
952


NFZ jest chętny do wsłuchiwania się w poglądy przedstawicieli prywatnego rynku medycznego. Liczy także na współpracę tego sektora przy wycenie świadczeń medycznych oraz wprowadzaniu dyrektywy transgranicznej – zadeklarowała Agnieszka Pachciarz, prezes Funduszu podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych.

Prezes Pachciarz podkreśliła, że podczas gromadzenia danych dotyczących kosztów procedur pediatrycznych prywatne placówki chętnie przekazywały do Funduszu potrzebne informacje, mimo ze niewiele z nich specjalizuje się w tego typu usługach.
– Liczę na to, że będziemy mogli liczyć na dane w  zakresie innych specjalności, także tych, które są bardziej opłacalne i że wtedy również otrzymamy rzetelne informacje – mówiła prezes Pachciarz.

Narodowy Fundusz Zdrowia opracowuje kryteria dotyczące wyceny świadczeń. Dwa rozporządzenia w tej sprawie już się ukazały. Kolejne NFZ chce opublikować w III kwartale 2013 roku. NFZ pracuje także nad wprowadzeniem w naszym kraju dyrektywy transgranicznej.
– Jako płatnik jesteśmy organizatorem ustawy dotyczącej opieki transgranicznej i bardzo na nią czekamy. Będziemy w tej sprawie zapraszać do dyskusji prywatne podmioty – zadeklarowała pani prezes.

Prezes Pachciarz stwierdziła też, że nie znalazła w działaniach Narodowego Funduszu Zdrowia takich decyzji, które byłyby dowodem na nierówne traktowanie podmiotów publicznych i prywatnych.

III Kongres Szpitali Prywatnych odbył się 10 maja 2013 roku w warszawskim hotelu Marriott. Zgromadził prawie 300 uczestników, wśród których byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia – wiceministrowie Sławomir Neumann i Aleksander Sopliński, Narodowego Funduszu Zdrowia – prezes Agnieszka Pachciarz i wiceprezes Wiesława Kłos, parlamentarzyści – senator Helena Hatka i poseł Beata Małecka Libera oraz przedstawiciele Europejskiej Unii Szpitali.