NFZ: łódzki oddział aneksuje umowy w zakresie chirurgii naczyniowej

0
754

Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że podjął decyzję o aneksowaniu umów na świadczenia w zakresie chirurgii naczyniowej do 30 września 2014 roku.

Takie rozwiązanie było już wcześniej zapowiadane przez Fundusz. Dyrektorzy  szpitali zostali poinformowani o decyzji dyrektora oddziału i zaproszeni do odebrania i podpisania aneksów do umów.

Jak podkreśla NFZ w komunikacie, aneksowanie umów umożliwi pacjentom kontynuowanie leczenia w oddziałach chirurgii naczyniowej oraz przyjmowanie pacjentów na planowe zabiegi.

Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiada, że wkrótce ogłosi ponownie konkurs na ten rodzaj świadczeń.

Ze względu na dużą liczbę braków w ofertach złożonych w unieważnionym wcześniej konkursie ofert, potencjalni oferenci zostali już zaproszeni na spotkanie i szkolenie dotyczące prawidłowego składania ofert.