NFZ: mniej porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

0
970

Według danych przedstawionych przez prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz na Kongresie Medycyny Rodzinnej w Poznaniu, liczba porad udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2012 uległa zmniejszeniu.

Niepokojącym trendem jest zmniejszająca się liczba porad udzielanych nowo narodzonym dzieciom oraz profilaktycznych bilansów zdrowia wykonywanych u dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Analiza korzystania przez pacjentów ze świadczeń lekarzy POZ wskazuje na znaczne zróżnicowanie częstości udzielanych porad w zależności od wieku oraz płci pacjenta. Stanowi to odstawę do zmian w finansowaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej poprzez zmianę grup wiekowych i współczynników korygujących bazową stawkę kapitacyjną dla wyznaczonych grup. Celem zmian będzie urealnienie kosztów świadczeń finansowanych kapitacyjnie.

Przedstawione przez prezes Pachciarz propozycje zmian dotyczą wprowadzenia w większym zakresie finansowania mieszanego, będącego połączeniem finansowania zadaniowego z systemem kapitacyjnym.

Nakłady na podstawową opiekę zdrowotną ponoszone przez NFZ wynoszą 7,6 mld zł. Pozostają one na ustabilizowanym poziomie. Ustabilizowana jest także liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełna analiza świadczeń POZ dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/new/art/5506/POZ_na_strone.pdf