NFZ na temat kontraktowania świadczeń

0
1066

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w odniesieniu do leczenia stomatologicznego, proces zawierania umów oraz ustalania warunków (dla umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2011 roku) od 1 stycznia 2012 roku, będzie przebiegał w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Jest to spowodowane brakiem zmiany przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotychczasowe przepisy, na podstawie których będą zawierane umowy to w szczególności: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2009.140.1144, zmienionym: 2010.211.1638, 2010.149.1003 oraz 2011.16.77), Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ z dnia 14 września 2010 roku  Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, zmienione Zarządzeniem Nr 16/2011/DSOZ z dnia 4 kwietnia 2011 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ poinformował również, że bezzwłocznie zostanie wydane Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeń leczenia stomatologicznego, którego projekt  podlegał konsultacjom od dnia 16 września 2011 roku.