NFZ: Nie będzie wynajmowania sal operacyjnych

0
1114

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że niedopuszczalne jest, aby świadczeniodawca mający zawartą umowę na udzielanie świadczeń w trybie 24 godzin miał, niezależnie od liczby sal operacyjnych, podpisaną umowę z innym świadczeniodawcą na najem, dzierżawę lub inny tytuł prawny do bloku operacyjnego.

Jest to niedopuszczalne ze względu na zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości świadczeń gwarantowanych w ramach hospitalizacji. Ma to szczególne znaczenie w stanach nagłych, gdzie niejednokrotnie czas przystąpienia do wykonania zabiegu może decydować o życiu pacjenta.

Komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z interpretacją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia przekazaną świadczeniodawcom, dotyczącą warunku zapewnienia w zakresie leczenia szpitalnego całodobowego dostępu do bloku operacyjnego w lokalizacji. Zgodnie z przepisem § 4a ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU nr 140 poz. 1143 z późn. zm.), świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w ramach hospitalizacji jest zobowiązany zapewniać w miejscu udzielania świadczeń, powiązany funkcjonalnie i organizacyjnie, blok operacyjny przez 24 godziny na dobę.

Jak informuje komunikat centrali NFZ, interpretacja ta obowiązuje wszystkich dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz będzie stanowić wykładnię w trakcie rozpatrywania ewentualnych odwołań związanych z konkursem ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie szpitalne.