NFZ: nowe narzędzie do analizy porównawczej

0
855

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła nowe narzędzie analityczne – przeglądarkę danych przekrojowych dotyczących świadczeń zrealizowanych w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów w latach 2009-2012.

Przeglądarka umożliwia generowanie przekrojowych wyników dla wybranej grupy na podstawie między innymi liczby wystąpień, mediany długości hospitalizacji czy średniej wartości hospitalizacji. Zestawienie zbiorcze lub dane dotyczące wybranego oddziału Funduszu albo określonej kategorii świadczeniodawców prezentowane są zarówno w formie wykresu graficznego, jak i w wersji tabelarycznej. Nowa przeglądarka znajduje się na stronie„Statystyka JGP”.

NFZ, z uwagi na to, że jest to wersja próbna przeglądarki, prosi użytkowników o pomoc w dalszym jej udoskonalaniu i w związku z tym o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jej funkcjonowania na adres JGP@nfz.gov.pl.