NFZ: nowelizacja zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego

0
1023


Pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski podpisał 4 lutego 2014 roku nowelizację zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego. Zmiany w zarządzeniu dotyczą w szczególności rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

W wyniku dyskusji i spotkania, które odbyło się w Centrali NFZ ze środowiskiem reprezentowanym przez konsultantów krajowych oraz uzgodnień ze środowiskiem medycznym, utworzono w zakresie położnictwa nową grupę dla ciężkich patologii ciąży zakończonych porodem o charakterze zabiegowym. Grupa została utworzona dla trzeciego stopnia referencyjnego położnictwa zapewniającego opiekę okołoporodową na najwyższym poziomie.

W odniesieniu do neonatologii przywrócono procedurę fototerapii w grupach rozliczeniowych patologii noworodka. Ponadto umożliwiono rozliczanie w grupach neonatologicznych takie procedury, jak monitorowanie niektórych parametrów życiowych, czy badania obrazowe, oraz procedur zabiegowych w odniesieniu do noworodków poddawanych zabiegom, hospitalizowanych w oddziałach neonatologicznych.

Dodatkowo dokonano modyfikacji załączników związanych z leczeniem żywieniowym. Zmiany dokonane zostały na wniosek Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i  Metabolizmu, które wspólnie uzgodniły zawartość merytoryczną.