NFZ: nowi wiceprezesi Funduszu, dymisja dyrektora oddziału w Bydgoszczy

0
1021


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał nowych zastępców prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zostali nimi Krzysztof Tuczapski oraz Julita Jaśkiewicz. Natomiast 1 sierpnia 2014 prezes NFZ przyjął rezygnację dyrektora kujawsko-pomorskiego oddziału Funduszu.

Krzysztof Tuczapski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. medycznych. Będzie pełnił swoją funkcję od 4 sierpnia 2014 roku. Krzysztof Tuczapski od marca 2011 roku zajmował stanowisko dyrektora lubelskiego oddziału NFZ. Obecnie tę funkcję będzie pełnił Andrzej Kowalik, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału ds. finansowych. Przed rozpoczęciem pracy w lubelskim oddziale NFZ Krzysztof Tuczapski był prezesem Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. finansowych minister zdrowia powołał Julitę Jaśkiewicz, która będzie pełniła swoją funkcję od 18 sierpnia 2014 roku. Julita Jaśkiewicz kierowała zachodniopomorskim oddziałem Funduszu. Obecnie tę funkcję będzie pełni Dariusz Ruczyński, zastępca dyrektora ds. finansowych oddziału NFZ w Szczecinie.

Natomiast 1 sierpnia 2014 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk przyjął rezygnację Tomasza Pieczki, dyrektora kujawsko-pomorskiego oddziału wojewódzkiego NFZ, z zajmowanego stanowiska. Pełnienie obowiązków dyrektora w oddziale kujawsko-pomorskim prezes NFZ Elżbiecie Kasprowicz, zastępcy dyrektora ds. medycznych.

Jak wynika z informacji prasowych dyrektor oddziału kujawsko-pomorskiego usłyszał 14 zarzutów oszustwa i przekroczenia obowiązków służbowych, do których miało dojść gdy pełnił funkcję naczelnika w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych.