NFZ płaci za testy dla wszystkich pracowników placówek medycznych

0
1951

NFZ poinformował, że pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali mają zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Taką możliwość wprowadza nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ dotycząca rozliczania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe przepisy przewidują, że NFZ rozliczy wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych na wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą.

Testy mogą być wykonane nie tylko dla pacjentów tych szpitali, ale także dla pacjentów i personelu medycznego wszystkich pozostałych placówek medycznych w Polsce.

Czytaj także: Diagnostyka wykonuje darmowe badania SARS-CoV-2 dla medyków>>>

Wymazy ze szpitali trafią do wskazanych laboratoriów (na przykład w szpitalu jednoimiennym) i w efekcie szpital wykonujący test będzie mógł rozliczyć koszt tego testu z Funduszem.

Zarządzenie prezesa NFZ nr 51/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne jest na stronie www.nfz.gov.pl