NFZ: Polska liderem w zakresie zabiegów kardiologicznych

0
1318

Narodowy Fundusz Zdrowia opracował analizę szpitalnych świadczeń kardiologicznych. Wyniki analizy potwierdzają dynamiczny rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce w ostatnim okresie. Zwiększyła się liczba placówek oraz nakłady finansowe na kardiologię.

W ciągu ostatnich ośmiu lat wzrost nakładów poniesionych przez NFZ na kardiologię wzrósł z około miliarda złotych w roku 2004 do prawie 3 miliardów złotych w roku 2012. Systematycznie wzrósł udział procentowy wartości umów dotyczących leczenia kardiologicznego w szpitalach.

W latach 2009-2012 nastąpił znaczny wzrost liczby placówek realizujących świadczenia leczenia zabiegowego ostrych zespołów wieńcowych. Liczba pracowni hemodynamicznych jest obecnie w naszym kraju wystarczająca, a liczba zabiegów zapewnia odpowiednią dostępność do świadczeń. Wśród placówek tych dominują podmioty publiczne, których udział procentowy w liczbie i wartości umów z NFZ na realizację świadczeń w latach 2009-2012 wynosił od 70 do 79 procent. Udział placówek niepublicznych wzrósł z 20 procent w roku 2009 do 29 procent w roku 2012.

Polska stała się jednym z liderów w rankingu, który obrazuje liczbę zrealizowanych przezskórnych zabiegów na naczyniach wieńcowych na milion mieszkańców. Zwiększyła się także liczba zabiegów implantacji stentów uwalniających leki, które mają za zadanie zmniejszenie ryzyka ponownego zamknięcia naczynia kosztem „zwykłych stentów”.  Pierwsze z nich są około trzy razy droższe. Zwiększyła się także liczba zabiegów angioplastyki wieńcowej. Wraz ze wzrostem przypadków leczenia inwazyjnego zauważalny jest natomiast systematyczny spadek liczby hospitalizacji związanych z niezabiegowym leczeniem ostrych zespołów wieńcowych.

Do analizy wykorzystano dane o realizacji świadczeń finansowanych przez NFZ, które zostały zgromadzone w systemie informatycznym Centrali Funduszu, dotyczące leczenia w zakresie kardiologii, szczególne kardiologii interwencyjnej.

Cały raport dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/new/art/5490/2013_06_17_kardiologia_publikacja_popr.pdf