NFZ: propozycja zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

0
1015

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz przekazała 21 marca 2013 roku do konsultacji projekt zmiany zarządzenia w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zmiany mają na celu między innymi poprawę jakości świadczeń udzielanych dzieciom.

Celem zmian jest też zwiększenie możliwości przeprowadzenia koniecznych badań diagnostycznych, jak również poprawa warunków realizacji transportu sanitarnego w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi. W projekcie są też zapisy których celem jest poprawa dostępności do świadczeniodawców nocnej i świątecznej opieki.

NFZ podjął już jesienią 2012 roku prace analityczne dotyczące świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ich wyniku 4 marca 2013 roku Prezes Funduszu przesłała do Ministra Zdrowia propozycje oczekiwanych zmian w rozporządzeniach koszykowych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Część z nich omawiana była na spotkaniach z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego.

Z uwagi na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w realizacji umów zarządzenie doprecyzowuje zakres danych związanych z udzielonymi świadczeniami, jakie jest zobowiązany dokumentować świadczeniodawca, z zaleceniem posiadania sprzętu rejestrującego zgłoszenia telefoniczne pacjentów oraz konieczności archiwizowania dokonanych nagrań.

Zgłaszanie uwag i opinii do przedstawionego projektu zarządzenia możliwe jest do 12 kwietnia 2013 roku.
www.nfz.gov.pl