NFZ: rozporządzenie w sprawie chirurgii jednego dnia

0
1460

NFZ opublikował zarządzenie Prezesa Funduszu zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego dotyczącego chirurgii jednego dnia. Opublikowanie rozporządzenia umożliwi ogłoszenie konkursów i podpisanie umów z placówkami.

W połowie listopada 2011 prezes NFZ rozesłał do oddziałów wojewódzkich Funduszu pismo dotyczące wygaśnięcia kontraktów w zakresie chirurgii jednego dnia. Prowadzący placówki oferujące leczenie w zakresie chirurgii jednego dnia obawiali się, że od stycznia 2012 nie będą mogli wykonywać zabiegów finansowanych ze środków publicznych. NFZ jednak poinformował, że do czasu ogłoszenia nowych konkursów anektowane będą dotychczasowe umowy.

Zarządzenie 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opublikowane 13 grudnia 2011. Zmienia ono zapisy zarządzenia Nr 72/2011/DSOZ z dnia 20 października 2011, zmienionego później w kolejny zarządzeniu Nr 87/2011/DSOZ z dnia 22 listopada 2011. Zarządzenie z 22 listopada dotyczyło wszystkich usług szpitalnych, oprócz leczenia w trybie jednego dnia. Nowe rozporządzenie dotyczy tylko takich świadczeń. Zawiera także wycenę punktową poszczególnych procedur oraz warunki, jakie muszą spełniać placówki, które chcą podpisać kontrakt z NFZ na wykonywanie takich procedur.

Przepisy nowego zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2012 rok.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4711