NFZ: wzrost świadczeń ambulatoryjnych w I półroczu 2013

0
933


Przeprowadzona w Centrali NFZ analiza wykazała, że w I półroczu 2013 roku nastąpił wzrost o około 230 tysięcy liczby świadczeń zabiegowych udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 30 tysięcy liczby tych zabiegów zrealizowanych w szpitalach.

Jednocześnie, dzięki przesunięciu części świadczeń wykonywanych w szpitalach do specjalistycznych przychodni, wzrost liczby świadczeń wiązał się z niższym nakładem środków finansowych. „Zaoszczędzone” dzięki tym przesunięciom środki (ponad 63 mln zł) można było przeznaczyć na sfinansowanie poważniejszych zabiegów wykonywanych w warunkach szpitalnych.

Efekty te są zgodne z celami, jakie wyznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia przy wprowadzaniu zmian związanych z harmonizacją wycen drobnych procedur, które możliwe są do realizacji zarówno w szpitalach, jak i w przychodniach specjalistycznych.

W rezultacie pacjenci, którzy oczekiwali na wykonanie w warunkach szpitalnych drobnego zabiegu, mogą uzyskać to świadczenie w poradni w znacznie krótszym terminie i bez konieczności niepotrzebnego pobytu w szpitalu. Zmiana ta spowodowała jednocześnie zwiększenie dostępności do świadczeń dla pacjentów rzeczywiście wymagających hospitalizacji.

Inną korzyścią związaną z wykonaniem zabiegu w warunkach ambulatoryjnych jest zapewnienie większego bezpieczeństwa epidemiologicznego, gdyż pacjent nie jest niepotrzebnie narażony na ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Zaobserwowano również pożądaną zmianę struktury świadczeń udzielanych ambulatoryjnie. Świadczeniodawcy wykonują więcej zabiegów w miejsce nadmiernie dotąd realizowanych porad „zwykłych” i „recepturowych”.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzić będzie dalsze analizy w tym zakresie, starając się, aby ten korzystny dla pacjentów trend nadal się rozwijał.

Raport na ten temat dostępny jest na stronie NFZ.