NFZ zaleca wznowienie świadczeń planowych

0
79

Centralna Narodowego Funduszu Zdrowia zaleciła od 4 maja 2021 wznowienie świadczeń zdrowotnych wykonywanych planowo w przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej ich realizacji. 

Zalecenie zostało wydane ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej.  

Ostatnie zalecenie dotyczące ograniczenia udzielania świadczeń planowych wydane zostało w marcu 2021 w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji Covid-19 oraz z potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia. To zalecenie obecnie nie jest obowiązujące. 

Zalecenie ograniczenia lub zawieszenia świadczeń dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych oraz dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii oraz histerektomii, wykonywanych z powodów innych niż onkologiczne. 

Ograniczenie nie dotyczyło planowanej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. 

Link do komunikatu NFZ zalecającego wznowienie świadczeń>>>