NFZ: zarządzenie Prezesa w sprawie leczenia szpitalnego

0
766


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała 30 sierpnia 2013 roku nowelizację zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii interwencyjnej.

Zarządzenie zostało przekazane do zaopiniowania 25 lipca 2013 roku  i było poprzedzone analizami realizacji świadczeń kardiologicznych na podstawie sprawozdawczości świadczeniodawców (Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii interwencyjnej”). Podczas prac uwzględniono również koszty świadczeń wykonanych przez świadczeniodawców na podstawie 1240 wykonanych przez nich procedur.

Zarządzenie dostosowuje wycenę do rzeczywistych kosztów tych świadczeń – przy zachowaniu ich rentowności – podczas których nie zastosowano leczenia inwazyjnego, a hospitalizacja miała charakter wyłącznie diagnostyczny.

Inna zmiana, dotycząca wyceny procedury biopsji stercza, jest konsekwencją przeprowadzonych wcześniej zmian w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Miały one na celu zwiększenie realizacji tych procedur zabiegowych, które można przeprowadzić w trybie ambulatoryjnym. Ze sprawozdawczości świadczeniodawców wynika, że przyniosło to już pierwsze efekty. Nowelizacja zarządzenia w tym zakresie powinna przyczynić się do dalszego wzrostu dostępności do tego świadczenia.

W ramach opiniowania projektu do Centrali Funduszu wpłynęło niewiele opinii, w większości niekwestionujących merytorycznej zasadności wprowadzanych z dniem 1 października 2013 roku zmian.

W wyniku tej nowelizacji powinna również zwiększyć się dostępność do pozostałych świadczeń kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Tekst rozprządzenia jest dostępny na stronie NFZ.