NFZ: zarządzenie w sprawie ratownictwa medycznego

0
806


Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała zarządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. Będzie miało ono zastosowanie przy zawieraniu umów na 2014 rok.

W zarządzeniu wprowadzono między innymi przepis umożliwiający świadczeniodawcom wystawianie i rozliczanie rachunków w postaci dokumentu elektronicznego. Zmieniono także opis wymaganego od świadczeniodawców łącza umożliwiającego przyjmowanie zgłoszeń.

Podpisane zarządzenie dostosowuje warunki postępowań i udzielania świadczeń do obowiązujących przepisów prawa – rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie systemu rejestru usług medycznych.

W związku z tym, że wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący, zarządzenie nie podlegało obowiązkowi poddania jego projektu pod konsultacje społeczne.

Link do zarządzenia:
www.nfz.gov.pl