NFZ: zbyt mało badań bilansowych dla dzieci

0
787


Przeprowadzona przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia analiza wykazała zbyt małą liczbę porad patronażowych i badań bilansowych. W roku kalendarzowym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinno być ich ponad 4,5 mln, w rzeczywistości zaś w 2012 roku lekarze zrealizowali tylko 1,2 mln badań.

Propozycje Funduszu mają na celu zwiększenie liczby porad patronażowych i badań bilansowych, jak również poprawę ich jakości. NFZ zwraca uwagę na wagę tych badań dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Porady patronażowe oraz badania bilansowe dzieci są zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia świadczeniami gwarantowanymi wykonywanymi przez lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Raport na ten temat dostępny jest na stronie NFZ.