NFZ: zmiana planu finansowego na rok 2014

0
1044


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o uruchomieniu środków z rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych, czyli na leczenie pacjentów danego oddziału wojewódzkiego u świadczeniodawców z innych oddziałów wojewódzkich Funduszu. Na ten cel uruchomiono środki w wysokości 3.593.843 tys. zł.

Prezes Funduszu w dniu 30 sierpnia 2013 r. podjęła również decyzję o dokonaniu zmiany planu finansowego, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na zwiększeniu planowanych na 2014 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim o kwotę 256.134 tys. zł, ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Zmiana była sygnalizowana już w momencie przedstawiania projektu planu finansowego na 2014 rok w trakcie posiedzeń sejmowych komisji – zdrowia oraz finansów publicznych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie w planie finansowym mazowieckiego oddziału środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości wynikającej z obecnie obowiązującego planu finansowego oddziału na 2013 rok tak, jak na to miejsce w przypadku wszystkich pozostałych oddziałów.

Dane dotyczące bilansu migracji ubezpieczonych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są na stronie NFZ.